Skip to main content

Seachtain na Gaeilge sona daoibh!

In spirit of Seachtain na Gaeilge le Energia, we wanted to celebrate the significant progress that has been made on the construction of the Polaris Building at Dublin City University in conjunction with McKeon Group by doing a post also as gaeilge!

DCU Polaris Building will have the capacity to accommodate over 3,000 additional STEM students on the university’s Glasnevin campus. It will also house DCU’s entire School of Health & Human Performance. This project aims to create an iconic, sustainable building. Water & Electricity are the only utilities on this campus, making this a nearly zero energy building (NZEB).

Construction is progressing rapidly, and on schedule.

————————————————————————————————

Seachtain na Gaeilge sona daoibh!

I sprid Sheachtain na Gaeilge, theastaigh uainn ceiliúradh a dhéanamh ar an dul chun cinn suntasach atá déanta ar thógáil Fhoirgneamh Polaris ag Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath i gcomhar le McKeon Group trí phostáil a dhéanamh as Gaeilge freisin!

Beifear ábalta freastal i bhFoirgneamh Polaris Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar níos mó ná 3,000 mac léinn breise ETIM ar champas na hollscoile i nGlas Naíon. Beidh Scoil iomlán Sláinte agus na Feidhmíochta Daonna de chuid Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath lonnaithe ann freisin. Tá sé mar aidhm leis an tionscadal seo foirgneamh íocónach, inbhuanaithe a chruthú. Is iad Uisce & Leictreachas an t-aon dhá fhóntas ar an gcampas sin, rud a fhágann gur foirgneamh nach mór neodrach ó thaobh fuinnimh (NZEB) é.

Tá an tógáil ag dul ar aghaidh go tapa, agus de réir sceidil.

Míle buíochas do DCU Language Services who helped us with this caption.

No alternative text description for this image